marți, 20 septembrie 2011

Hard shell


I am free.I am finally free.
How about you?


 "Stay beautiful.Keep it ugly." 
                                                 G.W.


cu palmele-nclestate,sa-mi deschid
cochilia craniului,
din ea sa iasa neingradite
ciuma,spuza,mazga,
aghiazma,idolii,indoiala,
chitarile,sangeriul,
reticenta,masacrul,
intrebarile,
raspunsurile.

Niciun comentariu: